موقعیت‌های شغلی

چنانچه علاقمند هستید با موزه کامپیوتر ایران همکاری کنید می‌توانید از لیست پایین یکی از موقعیت‌های شغلی موجود را انتخاب کنید و فرم تقاضا را پر کنید.

# عنوان توضیحات
1 نویسندۀ محتوا شرح موقعیت شغلی ما در تیم محتوای موزۀ کامپیوتر ایران …