نمایشگاه مجازی وب

نمایشگاه مجازی هوش مصنوعی و رباتیک

1

هوش مصنوعی و رباتیک

تلاش برای تبدیل رایانه‌ها به موجوداتی انسان‌وار

پیش‌خدمت‌های مکانیکی. کارمندان خودکار. ما انسان‌‌ها در خیال‌پردازی راجع به ماشین‌هایی که مانند انسان فکر و عمل کنند ید طولایی داریم. رایانه‌ها به‌قدر کافی پیچیده هستند که بتوانند رفتارهای انسان‌وار از خود نشان دهند. ولی ثابت شده است که ساختن ماشین‌هایی که بتوانند مانند انسان فکر کنند، هدفی است که مدام از دست انسان می‌گریزد. مشخص نیست تا کجا می‌توانیم پیش برویم، اما به‌واسطهٔ تکاپوی مداوم برای ایجاد هوش مصنوعی، طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات سودمند به دست آمده است.

2
3
4
5
6
7
8