نمایشگاه مجازی وب

نمایشگاه مجازی کامپیوترهای بزرگ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

اشتراک زمان پردازش به منزلۀ خدماتی سودآور

تام اورورک از مؤسسان تیم‌شِیر

تام اورورک در سالن مبادلات بازار سهام نیویورک؛ در آن روز سهام تیم‌شِیر (Tymshare) وارد فهرست بازار سهام نیویورک شد.

اشتراک زمان پردازش به منزلۀ خدماتی سودآور

رشد تقاضا از جانب کسب‌وکارها و نهادهای کوچکتر برای خدمات اشتراک زمان پردازش باعث شد این سیستم‌ها بازاری سودآور را شکل بدهند. بین سال‌های 1964 و 1969 حدود 150 شرکت با هدف ارائۀ خدمات زمان پردازش تاسیس شدند. سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی که بسیاری از این شرکت‌های تازه‌تاسیس – از جمله تیم‌شِیر مشهورترین شرکت ارائه‌دهندۀ این خدمات - استفاده می‌کردند، در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی تحت عنوان پروژۀ جینی (Project Genie) توسعه یافته بود.

شمای شبکۀ تیم‌نت

این نمودار مراحل اولیۀ ساخت شبکۀ ارتباط داده‌ای تیم‌نت (Tymnet) را نشان می‌دهد که متعلق به شرکت تیم‌شِیر بود.

پایانۀ TI Silent 700

این پایانۀ قابل‌حمل Silent 700 بسیار محبوب بود، زیرا متخصصان کامپیوتر امکان می‌داد از جاهای دیگر نیز به کامپیوترهای اشتراک زمان پردازش متصل شوند؛ سرعت این اتصال صرفا 300 بیت بر ثانیه بود و از طریق دستگاهی تلفنی انجام می‌شد که به دستگاه تزویج‌گر صوتی (acoustic coupler) وصل می‌شد. به این دلیل به این دستگاه «بی‌صدا» می‌گفتند که برخلاف دیگر دستگاه‌های تایپ از دور (teletypewriter)، از کاغذهای حساس به گرما بهره می‌برد.

پژوهشگران اصلی پروژۀ جینی: پل مورتون، مل پیرتل و وین لیشتنبرگر

پروژۀ جینی بر اساس SDS 930 کامپیوتر SDS 940 را مشخصا برای کاربرد در سیستم‌های اشتراک زمان پردازش ساختند.

صفحه‌فرمان کامپیوتر SDS 940

کامپیوتر SDS 940 که در پروژۀ جینی دانشگاه برکلی ساخته شد، یک حافظۀ مجازی صفحه‌بندی‌شده (paged virtual memory) را به SDS 930 اضافه کرد تا یک کامپیوتر سازگار با سیستم‌های اشتراک زمان پردازش به دست آید. سیستم‌هایی مثل تیم‌شِیر، ان‌ال‌اس و گاهنامۀ خاطرات انجمن برکلی از کامپیوترهای SDS 940 استفاده می‌کردند.

سالن دستگاه‌های تیم‌شِیر

تیم‌شِیر اوایل از سیستم‌های دادۀ علمی SDS 940 استفاده می‌کرد؛ این‌ها کامپیوترهایی بودند که در پروژۀ جینی دانشگاه برکلی کالیفرنیا ساخته شده بودند. در 1972 شرکت تیم‌شِیر از 23 کامپیوتر SDS 940 بهره می‌برد.

نشان تبلیغاتی با عبارت «با تیم‌شِیر افزونه به خودت الحاق کن»

شرکت تیم‌شِیر در 1964 با ارائۀ خدمات اشتراک زمان پردازش کامپیوترهای بزرگ، کارش را آغاز کرد. در مرحلۀ بعد شبکه‌ای با نام تیم‌نت ساخت که از ریزکامپیوترها به عنوان گره‌گاه بهره می‌برد. ساخت این شبکه و نیز الحاق دیگر شرکت‌های رقیب باعث رشد تیم‌شِیر شد. شبکۀ تیم‌نت به هزاران کامپیوتر مورداستفاده در در حوزه‌های خرید و فروش، بازاریابی، تولید و مالی خدمات ارائه می‌کرد.

کاغذنگهدار تیم‌شِیر

شرکت تیم‌شِیر تا حدی موفق بود که در 1970 سهامی عام شد و در 1978 حدود 3000 کارمند داشت. اما ظهور ریزکامپیوترها و نیز رکود بازار روند رشد شرکت را متوقف کرد و به تدریج باعث شد تیم‌شِیر افول کند و بخش‌های مختلف‌اش به دیگر شرکت‌ها الحاق شوند.

12