نمایشگاه مجازی وب

نمایشگاه مجازی بازی‌های رایانه‌ای

1

بازی‌های رایانه‌ا‌ی

بازی روی کامپیوتر

اگر بخواهیم اولین بازی‌های رایانه‌ا‌ی را بیابیم، باید اولین رایانه‌ها را بیابیم. بازی‌ها همیشه بخشی از محاسبات و رایانه‌ها بوده‌اند. بعضی از آن‌ها برای آزمودن دستگاه‌ها یا نمایش قابلیت‌هایشان ساخته می‌شدند. دیگر بازی‌ها صرفاً نشانه‌ای هستند از این‌که پیش‌گامان ساخت رایانه‌ انسان‌هایی بوده‌اند عاشق بازی. بازی‌ها یادآور این نکته‌اند که «تفریح» و «سرگرمی» لزوماً چیز «ساده»‌ای نیست. پیچیدگی روزافزون جنبه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بازی‌ها روند تکامل و دگرگونی در پیچیدگی، قدرت محاسباتی و اندازۀ رایانه‌ها را بازتاب می‌دهند.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16