نمایشگاه مجازی وب

نمایشگاه مجازی بازی‌های رایانه‌ای

1
2
3

بازی جنگ فضایی!

داستان بازی جنگ فضایی!

جنگ فضایی! در 1961 رایانه‌ها بسیار بزرگ، بسیار گران و همچنین بسیار جدی بودند؛ تا این که بازی جنگ فضایی! (SpaceWar!) از راه رسید. اما این بازی رایانه‌ا‌یِ اولیه فقط یک بازی اعتیادآور نبود. بلکه یکباره در پردیس‌های دانشجویی باعث افزایش علاقه به برنامه‌نویسی و جابه‌جایی مرزهای فناوری شد و گامی به جلو به سوی رایانه‌های شخصیِ تعاملی گشت.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16