نمایشگاه مجازی وب

نمایشگاه مجازی رایانه‌های همراه

1

رایانه‌های همراه

این‌که همه جا همراه‌تان باشد!

رایانه‌های اولیه چنان بزرگ و سنگین بودند که گاهی نیاز بود بستر محلی که در آن قرار داشتند به لحاظ سازه‌ای تقویت شود. امروزه رایانه‌ها در جیب و کیف جا می‌شوند و آن‌قدر کوچک اند که به راحتی ممکن است گم‌شان کنید. کوچک شدن ابعاد و پایین آمدنِ قیمت رایانه‌ها موجب شده است این روزها آن‌ها را همه جا ببینید. همچنین رایانه‌ها با ابزارهای دیگری نظیر دوربین عکاسی و تلفن ترکیب شده اند. تقریبا هر جا که بروید امکان اتصال بی‌سیم به شبکۀ جهانی وجود دارد و این ارتباطات با فناوری رایانه در هم تنیده شده است.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15