نمایشگاه مجازی ماشین‌حساب

1

ماشین‌حساب

اولین قدم‌ها در مسیر ساخت رایانه‌

بانک‌ها نرخ‌های بهره را محاسبه می‌کنند. بچه‌ها کیک‌ها را بین خودشان قسمت می‌کنند. مهندس‌ها پل طراحی می‌کنند. همۀ ما هر روز مشغول محاسبه‌ایم و از زمانی که اعدادی را بالا و پایین می‌کرده‌ایم که از تعداد انگشتانِ دستانمان بیشتر بوده‌اند، همیشه دنبال چیزی بوده‌ایم که کمک کند آسان و دقیق محاسبه کنیم. طی قرن‌ها تنها ماشینی که در کار محاسبه کمک‌دست‌ ما بوده، ماشین‌حساب بوده است. منظور از ماشین‌حساب تجهیزات گوناگونی است که طی تاریخ یکی از دل دیگری زاده شده‌اند؛ که قدیمی‌ترینشان چرتکه‌های باستانی است و جدیدترینشان رایانه‌های دیجیتالی.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22