نمایشگاه مجازی ماشین‌حساب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

شمارندۀ پلکانی لایبنیتس و ماشین‌حساب‌های کورتا

ماشین‌حساب شمارندۀ پلکانی، ساختۀ لایبنیتز

در سال 1673 لایبنیتس اولین ماشین‌حساب چهارعملیِ واقعی را ساخت. گردونه‌های دندانه‌دار و منحصربه‌فردی که لایبنیتس طراحی کرده بود طی 275 سال بعدی، اساس بسیاری از طراحی‌های موفق برای ساخت ماشین‌حساب بودند؛ تاکنون هیچ سازوکاری برای ساخت ماشین‌حساب این‌قدر دوام نیاورده و ماشین‌حساب لایبنیتس از این لحاظ رکورددار است. او در مدت 45 سال چندین نمونه از این شمارندۀ پلکانی ساخت. امروز فقط یکی از آن‌ها باقی مانده است.

شمارندۀ پلکانیِ لایبنیتس

«شمارندۀ پلکانی» لایبنیتس که در سال 1673 ساخته شد، ابداعی در طراحی ماشین‌حساب بود که در آن، یک چرخ‌دندۀ واحد در هر گردش می‌توانست اعداد 0 تا 9 را نمایش دهد. این شیوۀ گردونه‌ای-پلکانی تا دو قرن بعدی رویکرد غالب در ساخت ماشین‌حساب بود.

گوتفرید لایبنیتس

لایبنیتس سهم زیادی در پیشرفت ریاضیات، فیزیک، منطق و فلسفه داشت. اما در گم‌نامی از دنیا رفت.

طرح مصور از سازوکار درونی شمارندۀ پلکانی

طی 200 سال، طراحان به کرّات سازوکار شمارندۀ لایبنیتس را به تصویر ‌کشیدند که انگیزۀ بسیاری از مخترعان بعدی شد.

ماشین‌حساب کورتا

کورتای هِندل‌دار حتی بعد از این‌که ماشین‌حساب‌های الکترونیکی وارد بازار شدند، کماکان بین رانندگان مسابقات رالی مرسوم بود. سازوکار بدیع این دستگاه هنوز مورد مطالعۀ پژوهشگران است. چندین پویانمایی زیبا در مورد این دستگاه در سایت‌های اینترنتی وجود دارد؛ حتی می‌توان فهرستی از دارندگان کنونی این دستگاه را در اینترنت یافت.

ماشین‌حساب‌های کورتا

کورت هرزشتارک پیش از آغاز جنگ جهانی دوم طرحی داشت برای این‌که نمونه‌ای اصلاح‌شده از گردونۀ پلکانیِ لایبنیتس بسازد. هنگامی که در دورۀ جنگ در اردوگاه کار اجباری بوخن‌والد زندانی بود، طرح خویش را تکمیل کرد. بعد از جنگ ماشین‌حساب هرزشتارک تاریخ‌ساز شد؛ زیرا کوچک‌ترین ماشین‌حساب چهارعملی و تماماً مکانیکی است که تاکنون ساخته شده است.

قطعات ماشین‌حساب کورتا، متعلق به دهۀ 1950

ماشین‌حساب کورتا بیش از 600 قطعه دارد. کارخانۀ تولیدکننده از ابزارهایی ویژه برای ساختشان بهره می‌گرفت؛ اگر صاحب یکی از این‌ها فقط یک قطعه را از جایش در می‌آورد، بعید بود بتواند دوباره وسیله را سرهم کند.

کورت هرزشتارک در وین

هرزشتارک در کسب‌وکار تولیدیِ خانوادگی‌اش مشغول بود، تا این‌که در 1943 نازی‌ها وی را به اردوگاه کار اجباری در بوخن‌والد فرستادند.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22