نمایشگاه مجازی ماشین‌حساب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

گیره‌ها و اهرم‌ها

ماشین‌حساب چرخ‌گیره‌ای تجاریِ بالدوین

قبل از این‌که بالدوین بتواند ماشین‌حساب چرخ‌گیره‌ای خودش را وارد بازار کند، دیگر تولیدکننده‌های ماشین‌حساب چرخ‌گیره‌ای بازار را به دست گرفتند.

گیره‌ها و اهرم‌ها

طرح ماشین‌حساب «چرخ‌گیره‌ای» بالدوین در 1872 اولین پیشرفت مهم بعد از شمارش‌گر توماس بود که در 1820 ساخته شده بود. بنا به محل اهرم که توسط کاربر تنظیم می‌شد، صفر تا نه عدد دندانه از یک «چرخ‌گیرۀ» نازک بیرون می‌زدند. تعداد گیره‌های بیرون‌زده مشخص‌کنندۀ عددی بود که با یک دور گردش چرخ وارد می‌شد. چرخ‌گیره‌های اضافی در یک ردیف، قابلیت اعداد چندرقمی را ایجاد می‌کرد. دیگر تولیدکننده‌ها از روی طرح بالدوین کپی کردند و تولیدی کوچک وی را ورشکست کردند.

طرح ثبت اختراع بالدوین

این طرح اولیهٔ سازوکار بالدوین برای تغییر تعداد دندانه‌های چرخ‌ها و نمایش اعداد مختلف است؛ اما او در بازاریابی طرحش سرعت عمل به خرج نداد.

شِمای ماشین‌حساب «چرخ‌گیره‌ای»

شمارش‌گر فلیکس

این دستگاه مبتنی بر طراحی اولیۀ «چرخ‌گیره‌ای» آدنر در سال 1873است. آدنر مهاجری سوئدی بود که در روسیه زندگی می‌کرد. نام «فلیکس» که بر این مدل نهاده شد، اشاره دارد به اولین رئیس پلیس مخفی شوروری، فلیکس زرژینسکی، که در سال 1924 تولید این دستگاه‌ها را، برای استخدام جوانان در دوران انقلاب، شروع کرد. طی قرن بیستم شرکت‌های تولیدی مختلف میلیون‌ها شمارش‌گر را در سطح جهان فروختند.

14
15
16
17
18
19
20
21
22