نمایشگاه مجازی ماشین‌حساب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ماشین‌حساب‌های تولید انبوه

حساب‌گر توماس

این ماشین‌حساب چهارعملی نیز با شیوۀ تولید انقلاب صنعتی به تقدیر گردونۀ پلکانی لایبنیتس دچار شد.

ماشین‌حساب‌های تولید انبوه

طی انقلاب صنعتی انفجاری در حوزۀ اختراعات رخ داد، که به‌علت ایجاد چرخۀ مداوم بازارهای جدید، ایده‌های جدید و فناوری‌های جدید رونق گرفت. تقاضای روزافزون برای ماشین‌حساب‌های مکانیکی با قابلیت روزافزون برای طراحی و ساخت آن‌ها مقارن شد. این تلاقی تقاضا و قدرت تولید باعث شد ماشین‌حساب‌های پیچیده از ابزارهای دست‌ساز به محصولات تولید انبوه تبدیل شوند. از صنایع دستی به کالای تجاری شمارش‌گر توماس د کولمار میان دو دوران پل زد. این دستگاه که در 1820 ساخته شد، یک سرش به سازوکار گردونۀ پلکانی لایبنیتس در 150 سال پیش از خودش وصل بود و از سوی دیگر نویدبخش عصر تولید انبوه بود. این دستگاه هم‌چنین ترکیبی است بین دقت و کیفیت ساخت در دورۀ جدید و سبک جهان قدیم: کاربر ابتدا اعداد ورودی را با اهرم‌های کشویی تنظیم می‌کرد و سپس نوار ابریشمی زیبایی را می‌کشید تا ماشین به کار بیفتد. شمارش‌گر چهارعملی اولین بار در فرانسه ساخته شد و نخستین ماشین‌حسابی بود که بر پایۀ قابلیت‌های تولیدی دوران صنعتی، به محصولی سودآور تبدیل شد. تغییرات بعدی در طراحی، از جمله جای‌گزینی نوار ابریشمی با یک هندل، باعث پایاتر شدنِ این ماشین‌حساب شد. حدود 2000 تا از این شمارش‌گرها فروخته شد و تا اوایل قرن بیستم نیز کماکان تولید می‌شد.

شارل توماس د کولمار

طراحی و ساخت شمارش‌گرها صرفاً یکی از کسب‌وکارهای د کولمار بود. او که در 1819 کارش را آغاز کرد، سه شرکت بیمۀ مهم را نیز تأسیس کرد.

طرح شمارش‌گر توماس با جزئیات، برگرفته از «خبرنامۀ تشویق جامعه برای صنعت ملی»

انجمن به این نتیجه رسید که «واقعاً غیرممکن است بتوان اجزای این ابزار را بهتر از این ترکیب کرد و مشکلات موجود در آن را حل کرد»؛ بنابراین مدال طلا به د کولمار اهدا شد.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22