نمایشگاه مجازی ماشین‌حساب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

جواب‌های سیاه و سفید (و گاهی درست)

ماشین جمع‌زنی و فهرست‌کنندۀ باروز

برخلاف کامپتومتر که توانش با فشردن کلیدها تأمین می‌شد، ماشین‌حساب چاپ‌گر باروز یک هندل داشت تا با چرخاندن آن انرژی کافی برای راه‌اندازی چاپ‌گر تأمین می‌شد.

جواب‌های سیاه و سفید (و گاهی درست)

خبر خوب؟ ماشین‌حساب ویلیام باروز که در 1880 ساخته شد، جواب‌ها را چاپ می‌کرد. خبر بد؟ جواب‌ها اغلب غلط بودند. باروز از یک هندل برای تأمین توان ماشین‌حساب صفحه‌کلیددار خویش استفاده کرد. اما اگر هندل بیش از حد سریع چرخانده می‌شد باعث خطا در محاسبات می‌شد. کارایی نابهنجار دستگاه باعث شد میزان فروش آن به‌شدت سقوط کند. اما نمونه‌ای که در 1892 ساخته شد خوب به فروش رفت. به‌این ترتیب شرکت باروز به سودآوری خوبی رسید و توانست به عصر محاسبات الکترونیکی گذر کند.

ویلیام سیوارد باروز

باروز بعد از این‌که دستگاه اولیه‌اش را در 1890 و 1891 از نو طراحی کرد، تازه به موفقیت تجاری رسید. نقل شده است که بعد از موفقیت تجاری‌اش، ماشین‌های اولیه‌اش را از پنجرۀ طبقات بالا به بیرون انداخت.

دفتر کهنه‌سربازان ایالات متحده، بخش محاسبات

دیگر در دهۀ 1920 بسیاری از ماشین‌حساب‌ها موتوردار شده بودند، مثل این ماشین‌های باروز با کناره‌های شیشه‌ای که توانشان از طریق ردیف‌هایی از سیم‌راه‌ها و پریزهای واقع در کف تأمین می‌شد.

16
17
18
19
20
21
22