نمایشگاه مجازی ماشین‌حساب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

فراتر از محاسبات مقدماتی: ماشین‌حساب‌ها در قرن بیستم

ماشین‌حساب میلیونر

نتایج 16 رقمی باعث می‌شد ماشین‌حساب میلیونر را بتوان برای محاسبات دقت بالا به کار برد. از 1911 به بعد می‌شد موتور محرکۀ الکتریکی هم برایش سفارش داد تا کار آسان‌تر هم بشود. طی 40 سال بیش از 4600 عدد از آن‌ها تولید شد.

فراتر از محاسبات مقدماتی: ماشین‌حساب‌ها در قرن بیستم

ماشین‌حساب‌ها به گرد پای پیشرفت در دیگر حوزه‌ها نمی‌رسیدند. کسب‌وکار و علم، مهندسی و تجارت، کارخانجات و شرکت‌های بیمه در دورۀ انقلاب صنعتی با شتاب زیادی گسترش یافتند و همه بابت محدودیت‌های ماشین‌حساب‌های موجود، مستأصل بودند. مشتریان مستأصل یعنی فرصت تجاری. مخترعان و کارآفرینان نیز با پیشرفت‌های سریع به این تقاضا واکنش نشان دادند. ماشین‌حساب‌های سریع‌تر و منعطف‌تر امکان بسیاری از پیشرفت‌های علمی، مهندسی و تجاری را طی 75 سال بعد فراهم کردند. ماشین‌حساب میلیونر یکی از مراحل مهم در این فرایند تکاملی است. این ماشین‌حساب به «ماشین‌حساب علمی» مشهور بود و به مدت یک نسل در حوزۀ محاسبات پادشاهی می‌کرد. ماشین‌حساب میلیونر در سال 1892 توسط مهندس سوئیسی، اوتو استایگر، به عنوان اختراع ثبت شد و می‌توانست ضرب و تقسیم را بسیار سریع‌تر از پیشینانش انجام دهد؛ بدین ترتیب برای دانشمندان، مهندسان و بسیاری از دیگر گروه‌ها فرصت انجام مطالعاتی بی‌سابقه و پرمحاسبه فراهم شد، از جمله تحلیل‌های آماری، سرشماری و غیره. این دستگاه تا حدود دهۀ 1930 کماکان استفاده می‌شد.

طراحی‌های موجود در اسناد ثبت اختراع ماشین‌حساب میلیونر

سازوکار میلیونر شامل یک جدول ضرب کامل بود و می‌توانست هر دو عدد را در یک چرخه ضرب کند. در حالی که ماشین‌حساب‌های رقیب برای انجام همین کار نیازمند چندین چرخه بودند و از این‌رو کندتر بودند. ماشین‌حساب میلیونر گران بود، اما «کاربران توانمند» را به خود جذب کرد، مثل شرکت‌های بیمه، دانشمندان و مهندسان.

تبلیغات ماشین‌حساب الکتریکی باروز

در همان حین که ماشین‌حساب‌ها از اوایل قرن بیستم روزبه‌روز متداول‌تر می‌شدند، تبلیغات نیز مشتریان مختلفی را هدف می‌گرفت (کسب‌وکارهای کوچک، شرکت‌های بزرگ، مؤسسات مهندسی) و حال‌وهوای عمومی آمریکا را طی این قرن بازتاب می‌داد؛ آمریکایی که دو جنگ جهانی را از سر گذارند، دهۀ پررونق 1920 را طی کرد، رکود بزرگ را تجربه کرد و پس از جنگ جهانی دوم رونق عظیم اقتصادی و فناورانه را به خود دید.

تبلیغات ماشین‌حساب الکترونیکی مارچنت

هر چه ماشین‌حساب‌ها از اوایل قرن بیستم روزبه‌روز متداول‌تر می‌شدند، تبلیغات نیز مشتریان مختلفی را هدف می‌گرفت (کسب‌وکارهای کوچک، شرکت‌های بزرگ، مؤسسات مهندسی) و حال‌وهوای عمومی آمریکا را طی این قرن بازتاب می‌داد؛ آمریکایی که دو جنگ جهانی را از سر گذارند، دهۀ پررونق 1920 را طی کرد، رکود بزرگ را تجربه کرد و پس از جنگ جهانی دوم رونق عظیم اقتصادی و فناورانه را به خود دید.

تبلیغات ماشین‌حساب مونرو

در همان حین که ماشین‌حساب‌ها از اوایل قرن بیستم روزبه‌روز متداول‌تر می‌شدند، تبلیغات نیز مشتریان مختلفی را هدف می‌گرفت (کسب‌وکارهای کوچک، شرکت‌های بزرگ، مؤسسات مهندسی) و حال‌وهوای عمومی آمریکا را طی این قرن بازتاب می‌داد؛ آمریکایی که دو جنگ جهانی را از سر گذارند، دهۀ پررونق 1920 را طی کرد، رکود بزرگ را تجربه کرد و پس از جنگ جهانی دوم رونق عظیم اقتصادی و فناورانه را به خود دید.

تبلیغات ماشین‌حساب مونرو

در همان حین که ماشین‌حساب‌ها از اوایل قرن بیستم روزبه‌روز متداول‌تر می‌شدند، تبلیغات نیز مشتریان مختلفی را هدف می‌گرفت (کسب‌وکارهای کوچک، شرکت‌های بزرگ، مؤسسات مهندسی) و حال‌وهوای عمومی آمریکا را طی این قرن بازتاب می‌داد؛ آمریکایی که دو جنگ جهانی را از سر گذارند، دهۀ پررونق 1920 را طی کرد، رکود بزرگ را تجربه کرد و پس از جنگ جهانی دوم رونق عظیم اقتصادی و فناورانه را به خود دید.

تبلیغات فرایدن

در همان حین که ماشین‌حساب‌ها از اوایل قرن بیستم روزبه‌روز متداول‌تر می‌شدند، تبلیغات نیز مشتریان مختلفی را هدف می‌گرفت (کسب‌وکارهای کوچک، شرکت‌های بزرگ، مؤسسات مهندسی) و حال‌وهوای عمومی آمریکا را طی این قرن بازتاب می‌داد؛ آمریکایی که دو جنگ جهانی را از سر گذارند، دهۀ پررونق 1920 را طی کرد، رکود بزرگ را تجربه کرد و پس از جنگ جهانی دوم رونق عظیم اقتصادی و فناورانه را به خود دید.

18
19
20
21
22