نمایشگاه مجازی ماشین‌حساب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

عرضۀ صفحه‌کلید

کامپتومتر فلت و تارانت

بین 1886 تا 1903 از این کامپتومترهای اولیه با جعبۀ چوبی بیش از 6500 عدد تولید شد. تا جایی که اطلاع داریم کمتر از 90 تای آن‌ها باقی مانده‌اند.

عرضۀ صفحه‌کلید

ماجرا از یک جعبۀ چوبی پاستا، سیخ‌های کباب و نوارهای لاستیکی شروع شد و پایانش نمونه‌ای اولیه بود از کامپتومتر، اولین ماشین جمع‌زنیِ دارای صفحه‌کلید، که به سودآوری تجاری رسید. کامپتومتر در 1887 توسط دور ای. فلت 24 ساله به عنوان اختراع ثبت شد؛ مزیت اصلیِ آن سهولت در استفاده بود. فشردن کلیدهایش ماشین را به راه می‌انداخت و بعد از این‌که همۀ کلیدهای لازم فشرده شدند، جمع کل نمایش داده می‌شد.

دور ای. فلت (سمت راست تصویر) و شریکش رابرت تارانت (سمت چپ)

تارانت از تولیدهای ابتدایی فلت حمایت کرد و بعدها شریکش شد، اما نقل است که تنها علاقۀ واقعی مشترکشان ماهی‌گیری بوده است.

یک ادارۀ حساب‌داری مرسوم در آن دوران که همه از کامپتومتر استفاده می‌کنند

کاروَرهای ماهر از فنون مختلف استفاده می‌کردند تا سریع‌تر کار را پیش ببرند؛ به همین دلیل است که در تصویر می‌بینیم کاروَران انگشتان و دست‌های خود را به سبک‌های مختلف به کار گرفته‌اند.

کامپتومتر فلت و تارانت

گرچه ماشین‌های 16 ستونی نیز در کاتالوگ آمده است، اما گویا این نمونۀ 12 ستونی بزرگ‌ترین نمونۀ تولید‌شده بوده است.

اولین نمونۀ دستگاه فلت که به نهاد اسمیتسونین هدیه داده می‌شود

دختر فلت، ویرجینیا فلت کوچ، و همسرش ریموند نمونۀ اولیۀ «جعبۀ ماکارونی» را به چارلز ابوت، دبیر اسمیتسونین، اهدا می‌کنند.

15
16
17
18
19
20
21
22