نمایشگاه مجازی وب

نمایشگاه مجازی تولد رایانه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

اِدسَک (EDSAK)

موریس ویلکس و بیل رنویک در کنار ادسک

خواندن توضیحات فون نویمان در مورد اِدوَک (EDVAC) و شرکت در سخنرانی‌های مدرسهٔ مور در سال 1946، الهام بخش فیزیک‌دانی به نام ویلکس برای ساختن یک رایانه شد. به مدت بیش از 50 سال او مشارکت‌های پیش‌گامانه‌ای در ریزبرنامه‌نویسی، اشتراک زمان پردازش، سیستم‌های عامل و ... داشت.

ادسک

ادسک یا حساب‌گر خودکار با ذخیره‌سازی تأخیری الکترونیکی (EDSAC; The Electronic Delay Storage Automatic Calculator) که در دانشگاه کمبریج بریتانیا ساخته شد، اولین برنامه‌های خود را در سال 1949 اجرا کرد. این اولین رایانه با برنامهٔ ذخیره‌شده با استفاده‌های معمول بود و به نحو پیش‌گامانه‌ای در نوع خود، نشان داد که چگونه می‌توان از مرحلهٔ ساخت دستگاه‌های آزمایشی خلاقانه به مرحلهٔ ساخت ابزارهای کارآمد گذر کرد.

پوشش مخزن حافظۀ جیوه‌ای ادسک

ادسک، یا حساب‌گر خودکار با ذخیره‌سازی تأخیری الکترونیکی، از حافظهٔ خط تأخیر جیوه (delay line memory) استفاده می‌کرد. خطوط تأخیری که در اصل برای نمایشگرهای رادار طراحی شده بودند، حافظهٔ بسیاری از رایانه‌های نسل اول را فراهم می‌کردند. 32 مخزن جیوۀ ادسک هر کدام می‌توانستند 32 کلمهٔ 18 بیتی را در خود جای دهند.

14
15
16
17