نمایشگاه مجازی وب

نمایشگاه مجازی تولد رایانه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

مدل آزمایشی اِیس (ACE)

مدل آزمایشی اِیس

این ماشین «آزمایشی» در سال 1950 در ان‌پی‌ال تکمیل شد. این دستگاه در واقع مدلی ساده‌شده از رایانه‌ای بود که پیش از این توسط آلن تورینگ طراحی شده بود. ماشین طراحی‌شده توسط تورینگ اِیس (ACE; Automatic Computing Engine) نام داشت. اگرچه اِیس در ابتدا به‌صورت ساده‌شده و در قالب یک مدل آزمایشی ساخته شد، اما به‌مدت پنج سال مفید کار کرد.

اِیس آزمایشی

آلن تورینگ پس از این‌که در زمان جنگ موفق به رمزشکنی پیام‌های ارتش آلمان شد، در سال 1945 به آزمایشگاه ملی فیزیک بریتانیا پیوست تا رایانه‌های الکترونیکی را توسعه دهد. تورینگ هفت طرح مجزا تهیه کرد. شش مورد، همان‌طور که در نظر گرفته شده بود، فقط در مرحلهٔ طرح‌های کلی باقی ماندند. طرح شمارۀ 5 در سال 1950 به عنوان مدل آزمایشی اِیس ساخته شد که مقدمه‌ای برای ساخت اِیس در مقیاس کامل بود.

آلن تورینگ (1912-1954)

تورینگ ریاضی‌دان برجسته‌ای بود و مقالات تأثیرگذاری در زمینهٔ منطق و هوش مصنوعی نوشت. او بعد از این‌که به اتهام هم‌جنس‌گرایی مورد پیگرد کیفری قرار گرفت، خودکشی کرد.

عنصر محاسبه و منطق دِئوس

شرکت مهندسی انگلیش الکتریک یک نسخهٔ تجاری از مدل آزمایشی اِیس به نام دِئوس (DEUCE; Digital Electronic Universal Computing Engine) ساخت که بیشتر برای مسائل علمی و مهندسی و چند کاربرد تجاری دیگر استفاده می شد. 30 نمونه از این دستگاه عرضه شد.

15
16
17